Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Sunuş

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 sayılı kanunu çerçevesinde lisansüstü programların yürütülmesini, denetlenmesini ve geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 2007 yılında kurulan Enstitümüz; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na bağlı anabilim/anasanat dallarında görevli öğretim üyelerinin destekleriyle lisansüstü araştırma ve eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Üniversitelerde lisansüstü düzeyde verilen eğitim kalitesinin en önemli göstergelerinden birisi, o eğitimin bilim alanına ve topluma sunduğu katkı düzeyidir. Bu bağlamda, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak temel amacımız; üniversitemizin vizyon, misyon ve stratejik planı doğrultusunda çağdaş dünya ile entegre olmuş yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektir. Bu amaç doğrultusunda, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak; insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmek, toplumun ve yakın çevresinin sorunlarının farkında olarak bu sorunlara çözüm üretecek etik değerlere bağlı araştırma faaliyetlerini desteklemek ve sonuçları ile gerek üretildiği bilim alanına, gerekse topluma fayda sağlayacak düzeyde nitelikli bilimsel yayınların üretilmesini sağlamak başat hedeflerimizdendir. Anabilim ve Bilim dallarındaki müfredatlarımız ve tez izleme-yayımlanma süreçlerimiz, bu hedefler doğrultusunda enstitümüzün ilgili idari ve akademik kurullarında titizlikle tartışılarak en iyiye ulaşma noktasındaki çabalarımız her daim sürmektedir. Bunun yanı sıra, belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde ana unsurumuz olan öğrencilerimizin istek, talep ve şikâyetleri, yine ilgili kurullarımızda titizlikle incelenmekte, tartışılmakta ve ilgili kanunlar ve olanaklarımız doğrultusunda hızlı bir şekilde çözümler üretilmektedir.

Bu doğrultuda, bilim alanına ve toplumumuza fayda sağlayacak düzeydeki amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmede katılımları ile bize destek verecek arkadaşlarımızı/ meslektaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, eğitim-öğretim ve diğer tüm süreçlerimizdeki kalitenin artırılmasına dönük önerilerinizi her daim beklediğimizi belirtmek isterim. Daha iyiye ulaşma azmimiz temel motivasyon kaynağımızdır. Sizlerin de bu konuda bizlere destek olmanızı diler, selam ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Ahmet İÇLİ