Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Birimin Kuruluş ve Tarihçesi Birimin Kuruluş ve Tarihçesi

Birimin kuruluş ve Tarihçesi

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 29  Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.05.2007 tarihli ve 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı kanununda ve Yükseköğretim Kurumları öğretim elemanlarının kadroları hakkında kanun hükmünde kararname ile genel kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameye ekli

Enstitümüzde 14 anabilim/anasanat dalı bünyesinde 23 Lisansüstü Program mevcuttur.

Tarih Anabilim Dalı

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı (2010)

Tarih Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.08.2010 tarih 31366 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2010-2011 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Tarih Anabilim Dalı'nda Lisansüstü eğitime başlamıştır. Öğretim üyesi yerliliği sağlanamadığından program kapatılmış ve Fırat Üniversitesi ile ortak program açma protokolü imzalanmıştır.

Ortak Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı (Fırat Üniversitesi)

Üniversitemiz ile Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Ortak Tarih Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.12.2011 tarih 052100 sayılı yazısı ile onaylanmış ve bundan sonraki süreçte Fırat Üniversitesi ile Ortak Tarih Yüksek Lisans Programında 2013-2014 Eğitim Öğretim yılına kadar öğrenci kabulüne devam etmiştir. 2014 yılı itibariyle kendi bünyemizde program açıldığından ortak program kapatılmıştır.  

Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı (2014)

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Tarih Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih 39979 sayılı yazısı ile onaylanarak açılmıştır.

Yeniçağ Tarihi Doktora Programı   

Tarih Anabilim Dalı'nda Yeniçağ Tarihi Doktora Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.04.2019 tarih ve 30741 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Tarih Anabilim Dalı'nda Yeniçağ Tarihi Doktora Programına öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ortak Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı (Adıyaman Üniversitesi)

Üniversitemiz ile Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Ortak Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.08.2013 tarih 45984 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Lisansüstü eğitime başlamıştır. 2019 yılı itibariyle kendi bünyemizde program açıldığından ortak program kapatılmıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı

2019-2020 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı itibariyle Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 09.07.2019 tarih 48846 sayılı yazısı ile onaylanarak açılmıştır.  

Resim Anasanat Dalı

Resim Tezli Yüksek Lisans Programı

Resim Anasanat Dalı'nda Resim Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.01.2014 tarih 5433 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2013-2014 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında Resim Anasanat Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Arkeoloji Anabilim Dalı

Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Arkeoloji Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2014 tarih 39979 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Arkeoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Arkeoloji Doktora Programı

Arkeoloji Anabilim Dalı'nda Doktora Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.06.2015 tarih ve 33615 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Arkeoloji Anabilim Dalı'nda doktora öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda Turizm İşletmeciliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih 1651 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Turizm Rehberliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda Turizm Rehberliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.09.2016 tarih 6593 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı ile birlikte Turizm Rehberliği programında da lisansüstü öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

İşletme Anabilim Dalı

İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Anabilim Dalı'nda İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.04.2015 tarih 3006 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2015-2016 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında İşletme Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı

Rekreasyon Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı'nda Rekreasyon Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.12.2015 tarih 8928 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2014-2015 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih 13403 sayılı yazısı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı kurulmuş olup bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına karar verilmiştir. Program 2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

İktisat Anabilim Dalı

İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Anabilim Dalı'nda İktisat Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.03.2016 tarih 13392 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında İktisat Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Müzikoloji Anabilim Dalı

Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Müzikoloji Anabilim Dalı'nda Müzik Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.09.2016 tarih 55339 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Müzikoloji Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı

Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı'nda Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.09.2016 tarih 59903 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2016-2017 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Finansal Ekonomi Anabilim Dalı (Disiplinler Arası)

Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.01.2017 tarih 1561 sayılı yazısı ile Enstitümüz bünyesinde disiplinler arası eğitim vermek üzere Finansal Ekonomi Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı olarak Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür.

Turizm İşletmeciliği ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı (Disiplinler Arası)

Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm Tezli Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 01.08.2018 tarih 59387 sayılı yazısı ile Enstitümüz bünyesinde disiplinler arası eğitim vermek üzere Turizm İşletmeciliği ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı olarak Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması uygun görülmüştür. Program 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programımız Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.04.2020 tarih 27374 sayılı yazısı ile onaylanmış olup 2020-2021 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır.