Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

 

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-2011 akademik yılında kurulmuş olup 2010 yılında Tarih Anabilim Dalı ile aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

Misyon: 

Evrensel düzeyde geçerli olan kuram ve yöntemlerle yerel ve bölgesel düzeydeki tarihsel ve kültürel gelişmeleri birbirine eklemleyerek alanlarına katkıda bulunabilen ve alanlarındaki bilgi ve becerileri uygulayabilen sosyal bilimciler ve sanatçılar yetiştirmek için lisansüstü eğitim vermek ve araştırma-uygulamalar yapmaktır.

Hedefler:

-Sosyal Bilimsel araştırmanın özümsenmesi ve her alanda uygulanmasına katkıda bulunmak.

-Kazanılan ve üretilen bilgiyi bireysel olarak ve grup içinde kullanmak.

-Bilimsel bilgi üretiminin ve bilimsel bilgiye dayalı sosyal teknik ve örgütlenmelerin kurumlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması.

-Bilimsel bilginin ve sosyal tekniklerin etik ilkelere uygun olarak üretilmesi, yayınlanması ve uygulanması.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ

            Enstitümüz, 29/05/2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi Gazetede ilanıyla kurulmuştur.  Enstitümüzde 19/11/2008-26/11/2010 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, 29/11/2010-03.06.2014 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK, 04.06.2014-08.01.2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Mustafa Nuri TÜRKMEN, 11.01.2016-14.04.2016 tarihleri arasında  Prof. Dr. Mahmut Tahir NALBANTÇILAR, 14.04.2016-01.02.2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK, 01.02.2017-18.09.2017 tarihleri arasında Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan YURTSEVEN, 21.09.2017-15.01.2018 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Enes IŞIKGÖZ, 15.01.2018-12.04.2018 tarihinden itibaren Prof.  Dr. Hasan Hüsnü ÇATALCA Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.12.04.2018 tarihinden itibaren Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

            Enstitümüzde Yüksek Lisans programlarının açılması konusundaki teklifler 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Programlarının açılması uygun görülmüştür.

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Tarih Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlamıştır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Resim Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Tarih II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında İşletme Tezli/II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Turizm İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Arkeoloji Doktora Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Rekreasyon Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında İktisat Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Siyaset Bilimi ve Uluslararasıİlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında Müzikoloji Tezli Yüksek Lisans Programında Eğitim-Öğretime başlanmıştır.