Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

 Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-2011 akademik yılında kurulmuş olup 2010 yılında Tarih Anabilim Dalı ile aktif olarak faaliyette bulunmaktadır.

Misyon: 

Evrensel düzeyde geçerli olan kuram ve yöntemlerle yerel ve bölgesel düzeydeki tarihsel ve kültürel gelişmeleri birbirine eklemleyerek alanlarına katkıda bulunabilen ve alanlarındaki bilgi ve becerileri uygulayabilen sosyal bilimciler ve sanatçılar yetiştirmek için lisansüstü eğitim vermek ve araştırma-uygulamalar yapmaktır.

Hedefler:

-Sosyal Bilimsel araştırmanın özümsenmesi ve her alanda uygulanmasına katkıda bulunmak.

-Kazanılan ve üretilen bilgiyi bireysel olarak ve grup içinde kullanmak.

-Bilimsel bilgi üretiminin ve bilimsel bilgiye dayalı sosyal teknik ve örgütlenmelerin kurumlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması.

-Bilimsel bilginin ve sosyal tekniklerin etik ilkelere uygun olarak üretilmesi, yayınlanması ve uygulanması.
 

Tarihçe

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Enstitümüz, 29/05/2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi Gazetede ilanıyla kurulmuştur.  Enstitümüzde 19/11/2008-26/11/2010 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN, 29/11/2010 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Müdür V. olarak görevlendirilmiştir.

            Enstitümüzde Yüksek Lisans programlarının açılması konusundaki teklifler 26/08/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Programlarının açılması uygun görülmüştür.

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretim başlamıştır.

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU  
Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ŞEN Üye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ Üye

 

 

ENSTİTÜ KURULU  
Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK Müdür Vekili
Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Üye
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ŞEN Üye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN Üye
Yrd. Doç. Dr. Servet ULUTÜRK Üye
Yrd. Doç. Dr. Ferhat KORKMAZ Üye
Yrd. Doç. Dr. Osman PAKMA Üye
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Mesut AĞIR Üye
Yrd. Doç. Dr. Hacı Alim BARAN Üye

 


-Bilimsel bilgi üretiminin ve bilimsel bilgiye dayalı sosyal teknik ve örgütlenmelerin kurumlaştırılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması.

-Bilimsel bilginin ve sosyal tekniklerin etik ilkelere uygun olarak üretilmesi, yayınlanması ve uygulanması.